GamesGratisGSM-SMS
  Allesgsm.net
 
 
       

allesgsm.net ezine

Meer info ?

Mijn GSM
Nieuwe Ringtones
Ringtones
Polyphonic
GSM Logo's
Voicemails
gsm GSM Screensavers
sms afbeeldingen SMS Afbeeldingen
SMS Blink Logo's
Flashing Stickers
SMS Diensten


GSM fun
Leuke SMSjes
Nokia fun SMS
   
   

 

 

 

Exoneratieclausule

Allesgsm.net is een collectie van links die aan ons zijn gesuggereerd of door ons gezocht zijn. Allesgsm.net wil in de eerste plaats de bezoekers inlichten waar bepaalde dingen te vinden zijn We proberen de informatie op de site en de nieuwsbrief naar bestvermogen te brengen maar aanvaarden geen burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie die via deze website of nieuwsbrief worden verstrekt tenzij de uitzonderingen die in het Belgisch recht zijn bepaald.

Allesgratis.net streeft er naar om zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan niet voor wijzigingen instaan die sedert een laatste controle zijn gemaakt. Elke beslissing die genomen wordt op basis van de verstrekte informatie via deze website of nieuwsbrief is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker. U neemt de volledige verantwoordelijkheid en alle uit het gebruik ervan voortvloeiende schaderisico's op u.

De beheerder van allesgratis.net kan niet aansprakelijk zijn voor bijzondere, directe, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook tenzij zou bewezen worden dat er bedrog in hoofde van de allesgratis.net beheerder zou plaats hebben gehad. Zou één van de bovenstaande bepalingen om welke reden ook niet integraal toepasbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen toch gelden.

Links

Alle links op de site van allesgsm.net hebben in de eerste plaats als doel de bezoeker die dingen aan te reiken waarnaar hij op zoek is. Allesgsm.net is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Allesgsm.net kan ook geen enkele garantie betreffende de correctheid of enig ander aspect van die bronnen geven en kunnen hiervoor slechts ten belope van maximum 500 euro worden aansprakelijk gesteld.

Evenmin is Allesgsm.net verantwoordelijk voor de privacy policies van die betreffende websites.

Eventuele vorderingen gebeuren volgens Belgisch recht.


Gsm en sms informatie
Gratis SMSjes sturen
SMS weetjes
SMS Smilies - :o)
SMS Afkortingen
MMS
   
gsm shop in Nederland en België
GSM toestellen
Abonnementen
Car Kits
Pre-Paid
   
Sponsors in Nederland en België
Uw logo hier?

allesgsm.net site
Bookmark ons
Adverteren
Gebroken link
Voeg Link toe
Contacteer ons
Link onze site
Andere sitesPrivacy Policy - Disclaimer - Contacteer ons - Site map